Máte otázku ?
+421 907 66 88 81

Ochrana osobných údajov stará


1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú

adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.

A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých

evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), tieto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonnej povinnosti archivácie.

8. Prevádzkovateľ eshopu kokosovysvet.sk využíva funkciu zaznamenávania súboru cookie služby DoubleClick, teda pohyb užívateľa v rámci stránky www.kokosovysvet.sk a následne

stránkach internetu zobrazuje užívateľovi reklamy prevádzkovateľa relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov užívateľov.

Užívateľ môže natrvalo deaktivovať súbor cookie služby DoubleClick, v takom prípade je potrebné nainštalovať rozšírenie internetového prehliadača pre zrušenie služby

DoubleClick. (link: https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=sk&sig=ACi0TCj4SclFnh7G863HZPert6uYOpd6eYmMXWfCGbU5Tmwnm0CBZpoDyCglRnShW7JpRasZ

NUyNdJPLtDWtZZ09nhTD32EhYLY42XQIZL4VVnWEIqo0TS5ydZpU4d4SEVYj3ArIMfkTgy1_Fbr4Afav2rrfoERKZHHEB6yjSu24gzoT-dTfy0 )

9. Prevádzkovateľ eshopu kokosovysvet.sk využíva funkciu zaznamenávania súboru cookie, teda pohyb užívateľa v rámci stránky www.kokosovysvet.sk a následne v sieti Facebook

Exchange zobrazuje užívateľovi reklamy prevádzkovateľa relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov užívateľov.